RBI Terminal Sanitiser

RBI Terminal Sanitiser er et flytende nøytralt desinfeksjonsmiddel.
Før pris: Ikke medlem: 1.812,- NOK
Kun: 1.812,- NOK

På lager

  • Produktinformasjon
  • Bruksområder
RBI Terminal Sanitiser er testet og funnet effektiv mot blant annet:
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Listeriea monocytogenes
Salmonella Newport
RBI Terminal Sanitiser er effektivt overfor gram-positive og gram negative bakterier for  såvel som alger - sopp - gjærsopp og visse typer virus (ENVELOPED Type) som Herpes, Hepatitt og HIV virus.
Produktet er ikke effektivt overfor NON Enveloped virus som Parvov. virus eller  Picornavirus.
Terminal Sanitiser påføres etter at flatene er rengjort og grundig skylt med vann.
Terminal Sanitiser er effektiv i temperaturområdet fra 60°C til 5°C.
Terminal Sanitiser påføres i følgende utblanding:
Dosering:
1/2-1% (1/2-1 dl. pr. 10 liter vann) ved lengre kontakttid.
1-3% (   1-3 dl. pr. 10 liter vann) ved kort kontakttid.
Kontakttid må alltid overstige 10 minutter
 
Pakning:
Produktet leveres i følgende pakninger: 0,5, 5 og 25 liter
RBI Terminal Sanitiser brukes som bakteriedrepende middel etter bruk av skumprodukter eller andre rengjøringsmidler.